Thông tin liên hệ

ĐỊA CHỈ

146/5 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM

GIỜ MỞ CỬA

T2 – T6: 9:30AM – 9:00PM
T7 – CN: 10:00AM – 2:00PM

LIÊN HỆ

T2 – T6: 7:00AM – 8:00PM
T7 – CN: 9:00AM – 4:00PM

HOTLINE HỖ TRỢ

T2 – T6: 9:00AM – 8:00PM
T7 – CN: 9:00AM – 4:00PM
0909923623

Contact Us

Adress

6 Street 5, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

SHOWROOM Hours

Mon – Fri: 9:30AM – 9:00PM
Sat – Sun: 10:00AM – 2:00PM

CHAT

Mon – Fri: 7:00AM – 8:00PM
sat – Sun: 9:00AM – 4:00PM

PHONE SUPPORT

Mon – Fri: 9:00AM – 8:00PM
Sat – Sun: 9:00AM – 4:00PM
0909923623

Email Us