Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Phạm vi thu thập thông tin và mục đích sử dụng 

– Khi truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại các trang thương mại của JOYLYAN, quý khách có thể được yêu cầu cung cấp: Họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ.

– Chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần khách ghé trang, số lần click chuột, tất cả thông tin liên quan đến việc kết nối bạn với JOYLYAN và các thông tin bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào website gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy cập đến.

JOYLYAN cam kết việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích hỗ trợ khách hàng, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin mà có thể khách hàng đang quan tâm về sản phẩm để thực hiện các cuộc khảo sát CHỈ KHI quý khách chấp nhận email thông báo.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của joylyan.com

Tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Chúng tôi cung cấp cho quý khách quyền tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình tại trang web .

JOYLYAN luôn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:

  • Giới hạn truy cập thông tin cá nhân.
  • Phân quyền nội bộ truy cập thông tin cá nhân.

Cam kết

JOYLYAN có nghĩa vụ và cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ một bên thứ ba vì bất kỳ lý do gì. Ngoại trừ trường hợp chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin đó là cần thiết và hợp lý nhằm phát hiện, ngăn chặn các vi phạm pháp luật tiềm tàng liên quan đến sự an toàn, tính mạng của con người, hoặc liên quan đến các vấn đề gian lận trong giao thương, kỹ thuật, và trong việc tuân theo các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.